Egyesületünkről

A Magyar Közlekedéspolitikai Egyesületet magánszemélyek alapították, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet olyan közlekedéssel, illetve annak formálásával kapcsolatos témákra, melyek mikro és makroszinten szignifikánsak, illetve ahol az egyes belső és külső érintettek szerepe kulcsfontosságú. Az alapító tagok többségében közgazdászok, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett fiatal gazdasági szakemberek. Az egyesület tevékenysége során, a közlekedéssel kapcsolatos témákat, témaköröket elsősorban gazdasági és stratégiaalkotási aspektusból közelíti meg, természetesen figyelembe véve az egyéb tudományterületek bevonásának szükségességét.

A Magyar Közlekedéspolitikai Egyesület általános és szakmai céljait a hazai közlekedésfejlesztéssel, racionalizálással, járműgyártással, illetve magasabb szinten közlekedéspolitikával kapcsolatos releváns témakörök és feladatok definiálják. Kiemelt fontosságú célok a következők:

 • Elősegíteni a hazai közlekedési ágazatok biztonságos, megfizethető továbbá környezetbarát közlekedéstervezési és szervezési módszereinek, illetve megoldásainak elterjesztését
 • Hozzájárulni a hazai és nemzetközi magas színvonalú közlekedés biztosításához szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi jellegű) megismertetéséhez
 • A költséghatékony és környezetbarát közlekedési megoldások jelenlegi és jövőbeli lehetőségeinek, trendjeinek ismertetése
 • A folyamatos technológiai innovációknak köszönhető,  a közlekedés tervezési és szervezési folyamatok optimalizálási – közlekedésbiztonsági szempontok prioritással- lehetőségeinek vizsgálata, az elemzések eredményeinek további felhasználásának támogatása
 • Egyes közlekedési ágazatok érintettjeinek az érdekképviselete, mely magában foglalja a közlekedési  ágazatok szereplői által kínált szolgáltatásokat igénybe vevő érintetteket is
 • A közlekedési szektorra vonatkozó hazai hatályos törvények és szabályozások elemzése, illetve azok módosítására és kiegészítésére történő javaslattétel, mely többek között alapdokumentumként szolgálhatnak az egyes közlekedési ágazatok döntéshozói számára
 • Együttműködő kapcsolatrendszer kialakításának elősegítése a hazai és nemzetközi szabályozó szervezetek, iparági szereplők, non-profit társaságok között
 • Az Európai Unió jogalkotási folyamatainak nyomon követése, a hazai jogharmonizációs törekvések előmozdításának támogatása
 • Nemzetközi „best practice”-ek, benchmarkok felkutatásának és  felhasználásának elősegítése a hazai közlekedéstervezésben és szervezésben
 • Az egyes közlekedési ágazatok környezetre gyakorolt hatásainak elemzése és azok negatív hatásainak csökkentésére irányuló javaslattétel, illetve ezen eredmények széles körben történő ismertetése
 • A hazai közlekedési kultúra formálásban szignifikáns szerepvállalás
 • A hazai közösségi közlekedés korszerűsítése, a tömegközlekedési párhuzamosságok eliminálása,  kiemelt fókusz a helyi és helyközi, illetve távolsági tömegközlekedési lehetőségek fejlesztésén
 • A haza járműgyártás teljes ellátási láncának feltérképezése, különös tekintettel az OEM gyártókra és azok beszállítóira
 • A fent említett célok és feladatok teljesítése során,  eredményeként előálló tudásanyag oktatásban történő hasznosításának elősegítése

 

A Magyar Közlekedéspolitikai Egyesület a céljainak elérését a következő általános és szakmai feladatokkal, illetve eszközökkel valósítja meg (tevékenységek):

 • Közlekedéspolitikával kapcsolatos saját ismeretanyag online és offline publikálása és terjesztése
 • Szakmai véleménynyilvánítás közlekedéspolitikához kapcsolódó tárgykörökben, illetve a közlekedési ágazat érintettjeinek képviselete különböző fórumokon
 • Az Európai Unió közlekedéspolitikára vonatkozó jogszabályi környezetének nyomon követése –pl.:fehér könyv-, javaslattétel a jogharmonizációs lehetőségekre
 • Stratégiai együttműködések és kooperatív kapcsolatok kialakítása és fenntartása a hazai szabályozó intézményekkel, ágazati szereplőkkel és non-profit szervezetekkel
 • Különböző szakmai pályázatok, versenyek kiírása és lebonyolítása
 • A témához szervesen kapcsolódó alap, közép, és felsőfokú oktatásba történő bekapcsolódás,  javaslatététel egyes kiemelt jelentőségű oktatási területek fejlesztésére
 • A közlekedési ágazatok kiemelt területeihez tartozó előadások, konferenciák, kerekasztal beszélgetések, vitanapok szervezésében elemi szerepvállalás
 • Egyes ágazati szereplők részletes ismertetése, az általuk kínált komplex termék és szolgáltatási portfólió bemutatása
 • Átfogó helyi és országos elemzések, háttéranyagok, döntés előkészítő dokumentumok kivitelezése
 • Támogató, szponzor szervezetek működésének elősegítése  holisztikus szakmai elemzésekkel és tanácsadással
 • Szakmai és pénzügyi támogatás biztosítása,  feltörekvő, innovatív (start-up) vállalkozások számára, például a következő területeken: Piacszerzés, befektetőkkel történő összekötés, inkubátori funkciók ellátása.